دانلود اپلیکیشن IOS
دانلود اپلیکیشن اندروید

Web GUI

وب سایت افغان پی  به روشی ساده و کاربر پسند طراحی شده است که هر نوع دارندگان حساب می تواند از طریق کمپیوتر و تلیفون به آن دسترسی داشته باشد ، این خدمات برای همه قابل دسترسی است.

  • توزیع
  • فروشنده
  • پرچون فروش

اگر توزیع کننده هستید ، به این معنی است که می توانید هر نوع گزارش از حساب خود را از بخش های مختلف حساب تان دانلود کنید برای باز کردن حساب خود ، لطفاً در زیر  : https://Top-up.afghan-pay.com/agent کلیک کنید.