دانلود اپلیکیشن IOS
دانلود اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن موبایل

افغان پی سیستم های مختلفی را با چندین زبان به مشتریان خود ارائه می دهد ، مانند سایر برنامه های تلیفون همراه ساده ترین راه برای مدیریت پرچون فروشان و نظارت بر معاملات و گزارش های حساب شما ،
شما میتوانید اپلیکیشن افغان پی را زا طریق play store, و App Store دانلود کنید.